Thời gian: 8.30 – 11.30, Thứ Hai, ngày 18/3/2024

Địa điểm: Phòng họp Vụ Hợp tác quốc tế 106A, nhà A10, Bộ NN & PTNT, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Bộ Nông nghiêp và PTNT và UNIDO đã tiến hành xây dựng Báo cáo về rà soát và khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất và sử dụng than sinh học ở Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nội dung của Cuộc họp nhằm: (i) Trình bày báo cáo rà soát các chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất và sử dụng than sinh học ở Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp; (ii) Thảo luận về các khuyến nghị và phát triển mạng lưới các nhà hoạch địch chính sách, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp/hợp tác xã để hợp tác triển khai các các khuyến nghị chính sách liên quan đến phát triển than sinh học tại Việt Nam nói chung và trong nông nghiệp nói riêng.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP THAM VẤN

Thời gian Nội dung

Trách nhiệm thực hiện

08h30-09h00 Đón tiếp đại biểu Vụ HTQT, UNIDO
09h00-09h05 Giới thiệu đại biểu Vụ HTQT
09h05-09h15 Phát biểu của Lãnh đạo Vụ HTQT Lãnh đạo Vụ HTQT
09h15-09h25 Phát biểu của đại diện tổ chức UNIDO tại Việt Nam Đại diện UNIDO tại Việt Nam
09h25-09h50 Giới thiệu tới các bên liên quan về than sinh học do UNIDO, VNCPC và các đối tác xây dựng Đại diện VNCPC
09h50-10h25 Trình bày Dự thảo Báo cáo rà soát và khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất và sử dụng than sinh học ở Việt Nam Tư vấn xây dựng báo cáo
10h25-11h15 Thảo luận chung:

– Góp ý hoàn thiện nội dung báo cáo của các đại biểu tham gia họp tham vấn.

– Tư vấn trả lời các ý kiến của đại biểu.

– Ý kiến của đại diện tổ chức UNIDO.

Các đại biểu tham gia và tư vấn, UNIDO
11h15-11h30 Kết luận hội thảo Lãnh đạo Vụ HTQT
[/ux_text] [/ux_image_box]

TÀI LIỆU CUỘC HỌP

Vui lòng truy cập đường dẫn này để tải tài liệu cuộc họp.